Jak a čím naplnit vyvýšený záhon?

O vyvýšených záhonech mluvíme tehdy, přesahuje-li jejich výška cca 45 cm. V takovém systému se plní vrstvou kompostu a vrchního substrátu. U záhonů kolem 60 cm a výše se již používá 3vrstvý systém – tedy drenážní vrstva, dále kompost a navrch vrstva substrátu.

V systému NATURA podporujeme 3vrstvý systém z toho důvodu, že nejlépe hospodaří se živinami, jeho hmota se správně rozkládá a rostliny podporuje také uvolněným teplem.

Použijeme třívrstvý systém „Vyvýšené záhony“ značky NATURA od českého výrobce AGRO CS, určený pro BIO pěstování. Spolupůsobením všech tří vrstev a jejich postupným rozkladem se uvolňuje teplo, které je od jara do podzimu hnacím motorem pro růst a rozvoj kořenového systému rostlinek.

Pro jednoduchost počítání tvoří každá vrstva přibližně třetinu objemu vyvýšeného záhonu. Celkový objem hmoty do záhonu v litrech spočítáte jako součin jeho vnitřních rozměrů – výšky, délky a šířky v decimetrech.

rez_zahonem

Na dno záhonu přibližně do třetiny objemu nasypeme NATURA Drenážní vrstvu. Tato přírodní, chemicky neošetřená dřevní hmota zajišťuje v záhonu dobrou prostupnost vzduchu a vody, tím reguluje i vlhkost ostatních vyšších vrstev.

Pokud by v záhonu tato vrstva chyběla, nastartoval by se v prostoru záhonu nežádoucí proces hnití a záhon by zapáchal. Dřevo je pro tuto vrstvu nejpřirozenější. Někteří pěstitelé používají hrubé klacky (tlejí velmi špatně) nebo i kameny.

Druhou vrstvou je NATURA kompost, tvořící další třetinu objemu hmoty v záhonu. Je vyroben kompostováním pouze přírodních surovin rostlinného původu s přídavkem dolomitického vápence. Obsahuje vysoký podíl humusu, dodává rostlinám dlouhodobě základní živiny i mikroprvky. Při jeho přirozeném rozkladu se uvolňuje teplo, půda se prohřívá a rostliny tak mají impuls a energii k růstu. Neobsahuje semena plevelů.

Kompost se v průběhu pěstování přirozeně míchá s vrchním substrátem a je vhodné jej občas doplnit. Stejně jako se doplňuje vrchní vrstva.

K plnění svrchní pěstební vrstvy použijeme bezplevelný substrát NATURA, který je obohacen ekologickým hnojivem tak, aby vzcházející rostliny dostaly startovací dávku živin bez rizika předávkování. Hnojivo se uvolňuje postupně 3 – 4 týdny. Substrát byl navržen přímo pro vyvýšené záhony – obsahuje proto velmi vysoký podíl kokosových vláken, které pomohou záhonu optimálně hospodařit s vodou.

Vrchní vrstva se doplňuje vždy před dalším sázením, případně po slehnutí celého objemu. Substrát NATURA pro vyvýšené záhony svým složení odpovídá vysokým požadavkům pro ekologické pěstování.

Záhon naplníme asi 10 cm pod horní hranu, uhladíme povrch a dostatečně zalijeme vodou. Všechny tři vrstvy jsou přírodního původu a materiál je tudíž sléhavý. Před vlastním osázením bude tedy třeba doplnit svrchní vrstvu. Pro doplňování používejte opět NATURA substrát pro ekologické pěstování, jen tak si do záhonu nezanesete plevele či zárodky chorob a škůdců.